Malgasze

Nie ukrywamy też, że laptop dla Alberta i pokrycie kosztów internetu byłyby bardzo pomocne przy realizacji idei umieszczenia pomnika- rzeźby Arkadego Fiedlera w Ambinanitelo. Właśnie Albert Zięba wykona wspomnianą rzeźbę (zbieżność nazwisk przypadkowa). To polski artysta mieszkający na Madagaskarze, absolwent rzeźbiarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Liege. Stworzył już własnym sumptem (!) obelisk w stolicy, który upamiętnia hrabiego Maurycego Beniowskiego. Doprowadził również do nazwania jednej z głównych ulic Antananarivo imieniem papieża Jana Pawła II. Sam natomiast mieszka przy ulicy… Arkadego Fiedlera 1! Magistrat stolicy zgodził się nazwać już dwie ulice tak, jak Albert to sobie wykoncypował! Albert nie posiada komputera ani internetu, co będzie znacznie utrudniać komunikację. To, że pomimo swojego statusu społecznego nie ma komputera, nie jest na Madagaskarze niczym nadzwyczajnym. Towary luksusowe obłożone są tutaj wysokim cłem i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Jeżeli kogoś stać byłoby na taki gest, to dostarczenie komputera na Madagaskar byłoby przy naszych wielu kontaktach na wyspie kwestią niewielu tygodni.

Albert Zięba polski artysta Madagaskar przy pomniku Maurycego Benyowskiego w Antananarivo

Interesująca lektura o Madagaskarze to strona internetowa O. Zdzisława Grada SVD.

Tutaj możecie nieco poczytać o Oblatach z Madagaskaru.

Comments are closed.