Mielizny, rozlewiska, wodospady, czyli od źródeł, po ujście rzeki do oceanu

Bieg rzeki należy podzielić na trzy odcinki. Noszą one zresztą różne nazwy.

Mafaika, górny odcinek, to początkowo strumień. Tu spodziewamy się kamienistego dna, dosyć bystrego nurtu, który nie wyklucza jednak wędrowania korytem.

Środkowy bieg rzeki, zwany Amparihy, przecina położoną na wysokości około 1100 metrów wyżynę. Tu natrafimy na miękki grunt, liczne piaszczyste łachy. Z porównania z innymi rzekami na Madagaskarze wnioskujemy, że głębokość rzeki może się wahać od kilku metrów do zaledwie kilkunastu centymetrów na rozległych mieliznach. Rzeka bardzo silnie meandruje, mnóstwo tu martwych ramion.

Antanambalana, dolny bieg rzeki, wiedzie przez górzystą dżunglę.Tam, gdzie rzeka ma swój przełom, koryto zwęża się ekstremalnie. W kanionie spodziewamy się mas wody spienionych na szerokości nawet kilkunastu metrów. Dalej, już na nizinach bliższych ujściu do oceanu, koryto rzeki ma szerokość do 150 metrów.

Arkady Fiedler ryżowisko koło Ambinanitelo MadagaskarFotografia ze zbiorów Muzeum i Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Tutaj znajdziesz TEMAT RZEKA- artykuł powiązany.

This entry was posted in Temat rzeka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.