Patronat honorowy

Synowie Arkadego Fiedlera: Marek i Arkady Radosław Fiedler patronują wyprawie Dziki Madagaskar.

Dopingujemy i wspieramy uczestników wyprawy, którzy postawili sobie za cel jako pierwsi zbadać i opisać cały bieg rzeki Antanambalana na Madagaskarze: od źródeł, poprzez kilkusetmetrowe wodospady w dziewiczym lesie, aż po ujście rzeki do oceanu.

Ze szczerą radością dopingujemy też planowi uhonorowania naszego ojca Arkadego Fiedlera we wsi Ambinanitelo. W tej wsi nasz ojciec spędził długie, szczęśliwe chwile w latach 30-tych ubiegłego wieku. Ojciec był niewątpliwie jednym z tych białych, którzy w czasach kolonializmu traktowali miejscową ludność na zasadzie partnerstwa.

Ambitne plany Arka Ziemby i Zbigniewa Sasa dają nam wielką nadzieję na zacieśnienie kontaktów z miejscem tak odległym jak wieś Ambinanitelo. To miejsce odległe, ale bardzo bliskie naszemu sercu, jak i czytelnikom książek Arkadego Fiedlera.

Imponujące plany uczestników wyprawy są bez precedensu. Zamierzamy je aktywnie wspierać na wszystkich etapach realizacji. Panowie Arek i Zbigniew doskonale znają realia Madagaskaru, ich dotychczasowe dokonania na tej wyspie pozwalają nam wierzyć, że postawienie pomnika Ojca w miejscu, gdzie mieszkał i tworzył z dala od Puszczykowa, to dopiero początek kontaktów i współpracy z mieszkańcami wsi Ambinanitelo.

Pan Arek Ziemba od lat jeździ na wyprawy na Madagaskar, włada językiem malgaskim, zna ten kraj od strony etnograficznej, zna mentalność mieszkańców. Cieszy nas więc to, że idea utrwalenia bliskich związków Ojca z Madagaskarem jest przemyślana. W projekcie mają brać udział obok uczestników wyprawy także mieszkańcy Ambinanitelo oraz Albert Zięba, jeden z niewielu Polaków mieszkających na Madagaskarze. Pan Zięba to artysta plastyk, autor kamiennej rzeźby pamięci Maurycego Beniowskiego stojącej w stolicy kraju, w Antananarivo. Będzie on autorem kamiennej rzeźby- pomnika, która dzięki zabiegom uczestników wyprawy ma stanąć w Ambinanitelo w 2014 roku.

Życzymy uczestnikom połamania wioseł i hartu ducha w walce siłami natury!

Marek i Arkady Radosław Fiedler

Comments are closed.