Trasa

Wyprawa radykalnie zmieni się od miejsca, w którym do Amparihy wpada rzeka Antsaribe. W tym miejscu zaczyna się Antanambalana. Jej nurty wiodą przez dziewicze lasy Alan Antanambalana. To miejsce absolutnie dziewicze, nietknięte przez człowieka, jeden z ostatnich takich zakątków na ziemi. Etap ten jest dla nas wielką niewiadomą. Musimy optymalnie wybrać punkt, w którym pozostawimy dłubankę, zanim jeszcze dopłyniemy do pierwszego z progów przełomowego odcinka rzeki Antanambalana. Na odcinku tym występują widoczne m. in. na zdjęciach satelitarnych katarakty o pojedynczych progach wysokości około 200 metrów i łącznej wysokości około 750 metrów. W opracowaniach naukowych nie występują żadne opisy ani fotografie tego miejsca. Ze względu na ukształtowanie terenu nie sposób określić bez wizji lokalnej optymalnego sposobu przebycia tego odcinka trasy. Ostateczną decyzję co do sposobu pokonania przełomów podejmiemy na miejscu. Najbardziej prawdopodobne są tu zjazdy na linach z wykorzystaniem zabranego w tym celu sprzętu wspinaczkowego.

Poniżej wodospadów rzeka skręca pod bardzo ostrym kątem na południe i jej nurt uspokaja się. Tu lustro wody znajduje się już na wysokości zaledwie 200 m n.p.m., ale mimo to rzeka, aż do wsi Andaparaty, ma charakter rzeki górskiej. Ostatni odcinek trasy, aż do ujścia, będziemy pokonywać na zbudowanej samodzielnie z bambusa i włókien palmowych tratwie. Spływ tratwą do wsi Andaparaty będzie skomplikowany z powodu niewielkich, ale licznych progów i nieco burzliwego nurtu. Na odcinku od Andaparaty do Maroantsetra, dużego miasta nad Oceanem Indyjskim, rzeka jest szeroka i głęboka, a nurt silny. Spływ nie powinien więc na tym odcinku nastręczać większych problemów technicznych. Skomplikowane może być natomiast pokonanie ledwie kilku kilometrów z niewielkiego portu w Maroantsetra do samego ujścia rzeki do zatoki Antongil. Tu rzeka tworzy bardzo nieregularne rozlewisko, z pewnością głębokie, co może bardzo utrudnić nawigowanie tratwą.

dżungla Madagaskar

Zajrzyjcie do zakładki TEMAT RZEKA. Są tam nie tylko odpowiedzi na pytania związane z wyprawą, ale też fotografie, ciekawostki i anegdoty z Czerwonej Wyspy.

Comments are closed.